Naše vrednosti

Tokom godina, broj ljudi koji traže negu u kući, održavajući svoju nezavisnost i izbegavajući sve veće troškove bolnice, značajno se povećao.

Wellcare odgovara na ove potrebe nudeći rešenja sa pozitivnim odnosom koristi i troškova. Naše osoblje uključuje obučene zdravstvene radnike, stručnjake za proizvode, timove za podršku našim klijentima za njihove kućne potrebe.

Naša kompanija takođe sarađuje sa zdravstvenim radnicima, bolnicama, klinikama i fondovima osiguranja radi pružanja najboljih ekonomičnih rešenja.

 

Gore navedeni razlozi čine Wellcare najboljim izborom za vaše kućne potrebe.

 

Nudimo rešenja koja poboljšavaju kvalitet života naših kupaca. Zdravlje i dobrobit naših kupaca su naš apsolutni prioritet.

Naše proizvode promovišemo integritetom i iskrenošću, u svrhe kojima su namenjeni. Poštujemo operativni okvir našeg tržišta i sledimo sve neophodne sertifikate.

Komuniciramo s poštovanjem i dostojanstvom. Poštujemo i štitimo članove naše kompanije. 

Naše vrednosti su ugrađene u temelje naše kompanije koja pruža osnovu za akcije i ponašanja koja dovode do optimalnih rešenja za nas, naše partnere i naše kupce.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs