Šta je kolostoma

Neke bolesti debelog creva dovode do potrebe za veštačkim izlazom (stoma) za feces.

Kolostoma je, dakle, veštački hirurški otvor debelog creva (kolon) koji je pričvršćen na trbušne zidove. Ovo rezultira diferencijacijom normalne funkcije pražnjenja debelog creva.

Stoma je crvena i vlažna. Takođe nema nervne završetke, a samim tim ni osećaj.


Lokacija

Kolostoma se može pojaviti bilo gde u debelom crevu, a tačna lokacija zavisi od svrhe operacije. U većini slučajeva kolostoma se nalazi na levoj strani trbuha.


Stolica

Hrana iz želuca putuje u tanko crevo, gde se apsorbuju hranljive materije koje telo koristi ostavljajući tečnu mešavinu nesvarenih materija i vode. Ove materije zatim prelaze u debelo crevo gde se skladište dok ih telo ne odbaci kroz stomu. Debelo crevo apsorbuje vodu iz digestivnog trakta. Stoga tekstura stolice zavisi od dužine preostalog creva. Što duže ostane u crevu, stolica je masnija.


Kesa

Kolostoma nema sfinkter i zbog toga pacijent ne može da kontroliše stolicu. Zbog toga se zatvorena kesa, koja se naziva kolostomska kesa, koristi za prikupljanje i potom odbacivanje stolice. Kesa treba da ostane trajno na stomi.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs