Stoma

Svake godine hiljade ljudi podvrgne se operaciji koja rezultira stomom. Za neke je ovaj postupak jedino rešenje zdravstvenih problema.

U svakom slučaju, obavljanje operacije koja rezultira stomom bitna je promena u životu svakoga, jer bi nove navike i postupci, kao što je promena kese i nega stome, trebalo da postanu deo svakodnevnog života.

Otvori koji postoje su kolostoma, ileostoma, urostoma i nefrostoma.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs