Šta je urostoma

 

Kada se bešika ukloni (koja „skladišti“ urin do pražnjenja), potreban je novi način sakupljanja urina.

Koriste se različite metode. Jedna uobičajena metoda je upotreba transplanta tankog creva da bi se stvorila nova cev (ilealni kanal) koja se koristi kao kanal za koji su ureteri povezani i kroz koji urin ističe iz tela kroz veštački otvor (stoma) u trbuhu. Ovaj veštački otvor naziva se urostoma.

Urostoma nema sfinkter i zato pacijent ne može kontrolisati mokrenje.

Kesa sa zatvaračem, nazvana kesa urostome, koristi se za prikupljanje i potom pražnjenje urina.

Stoma je crvena i vlažna. Takođe nema nervne završetke - i samim tim osećaj - ali ima dobro snabdevanje krvlju i može da blago krvari kada je dodirnete.

Kako se obično pravi od tankog creva, nastaviće da stvara sluz u obliku končastih materija u urinu koji se prikuplja u kesu urostome.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs