Zamena dvodelnog sistema (kesa i disk)

 

Prvo uklonite iskorišćenu kesu. Jednom rukom čvrsto držite lepljivi deo, a drugom polako povucite držač kese i uklonite ga.

Zatim pažljivo uklonite lepljiv materijal (bazu). Zategnite kožu jednom rukom, a drugom nežno povucite lepljiv deo u suprotnom smeru. Nagli pokreti mogu povrediti kožu i nadražiti je.

Odstranjivač lepljivog materijala Wellanda (Adhesive Remover na maramicama i sprejevima) će vam pomoći u ovoj fazi, jer omogućava bezbolno uklanjanje lepljivog materijala i uklanjanje svih ostataka lepka.

Prilagodite lepljivi materijal nove baze veličini i obliku stome i temeljno očistite stomu i peritonealnu kožu.

 

Pre uklanjanja folije koja pokriva lepljivi deo, zagrejte je tako što ćete je držati između ruku ili je staviti na kožu oko 5 minuta. Skinite foliju koja pokriva / štiti lepljivi materijal i stavite kesu.

Postavite bazu iznad stome, nanesite je i lagano pritisnite. Obavezno proverite da nema nabora između kože i nalepnice (ako ih ima, rastegnite kožu).

 

Lagano stisnite bazu prstima od središta oko stome idući prema ivicama, dok ne budete sigurni da se čvrsto zalepila.

Postavite kesu na osnovni prsten počevši od dna. Uverite se da mekani prsten vrećice čvrsto leži na osnovnom prstenu.

 

Sa kesom montiranom na bazu, uhvatite jednu stranu trake (plave boje) i uklonite je kružno (bilo u smeru suprotnom od kazaljke na satu ili u smeru kazaljke na satu). Ova traka štiti lepljivi materijal dok se kesa ne nanese na bazu.

Nakon uklanjanja specijalne trake, proverite da li je kesa čvrsto zalepljena, prelazeći prstima kružno oko osnovnog prstena baze.

 

Ako prijanjanje lepljivog dela nije potpuno, odmah ga zamenite, čak i ako ste ga nedavno postavili.

 

 

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs