Zašto se stvara ileostoma

  • Kao i bilo koja druga velika operacija, ileostoma nije jednostavna odluka, a lekari je preporučuju samo kada je to apsolutno neophodno.
  • Iako postoji nekoliko uzroka, osnovni uzroci operacije koja će rezultirati ileostomom nazvani su opštim izrazom "upalne bolesti creva" koje uključuju ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest.
  • Upalne bolesti creva imaju različit stepen ozbiljnosti i mogu izazvati različite simptome. Imati upalnu bolest creva ne znači da će ona rezultirati ileostomom. Ileostoma je rešenje samo u najozbiljnijim slučajevima, kada odrasli ili deca pate od teških, hroničnih simptoma ili kada postoji potreba za hitnom hirurškom intervencijom i tada se ispituje slučaj ileostome.
  • Ponekad ileostoma može biti privremena mera, omogućavajući preostalom delu creva da se odmori i zaceli, a nakon nekog vremena ponovo se poveže (da se anastomizuje). Privremena ileostoma neophodna je kod uklanjanja tumora ili kod izgradnje unutrašnjeg grkljana. Vaš hirurg će vam reći da li je vaša ileostoma privremena mera.
  • Bez obzira na razlog stvaranja stoma, mnogi osteomeri smatraju da ileostoma, a samim tim i uklanjanje patogenog dela creva, može dovesti do značajnog poboljšanja kvaliteta života i, za neke, znači slobodu da planiraju svoj život bez stresa o dostupnosti toaleta!
  • Ileostoma neće biti prepreka punom i aktivnom životu.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs