Putovanja

Vaša stoma vas ne sprečava da putujete, poslovno ili iz zadovoljstva.

Ako putujete u inostranstvo, preporučljivo je da se konsultujete sa lekarom, kako biste imali dovoljno materijala sa sobom tokom putovanja.

Ako putujete u topliju klimu, trebaće vam više torbi i toaletnih potrepština zbog mogućeg znojenja. Potrošni materijal uvek držite na hladnom mestu.

Ako putujete avionom, ponesite nešto materijala sa sobom, jer uvek postoji šansa da vam prtljag ostane izgubljen.

Da biste izbegli probleme prilikom prolaska carine, preporučljivo je imati kod sebe lekarski dokaz da je neophodno da imate potrošni materijal za stomu.

Sa sobom ponesite putnu torbu koja sadrži: sistem za sakupljanje, gazu, sredstvo za uklanjanje lepljivog materijala, plastične vreće za smeće.

Ako putujete u inostranstvo, preporučljivo je piti i prati zube samo flaširanom vodom kako biste izbegli mogućnost pojave diareje.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs