Radite sa nama

Naši ljudi su ambasadori vrednosti i ciljeva naše kompanije.

Zato neprestano tražimo aktivne i dinamične ljude koji se žele integrisati u konkurentno okruženje koje nudi mogućnosti za razvoj.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs