Šta je ileostoma

 

 

Neke bolesti tankog creva dovode do potrebe za stvaranjem veštačkog otvora (stoma) za stolicu.

Ileostoma je, dakle, veštački hirurški otvor tankog creva (ileuma) koji je pričvršćen za trbušne zidove. Ovo dovodi do diferencijacije normalne funkcije pražnjenja tankog creva.

Stoma je crvena i vlažna. Takođe nema nervne završetke, a samim tim ni osećaj.

 

Lokacija

 

Ileostoma se može postaviti bilo gde u tankom crevu, a tačna lokacija zavisi od svrhe operacije. U većini slučajeva ileostoma se nalazi na desnoj strani trbuha.

U nekim slučajevima, ako su druge intervencije ostavile tragove, stoma se postavlja levo.

 

Stolica

Hrana iz stomaka putuje u tanko crevo, gde se hranljive materije apsorbuju ostavljajući tečnu mešavinu nesvarenih materija i vode. Ova mešavina se izlučuje iz tela kroz stomu. Kako nesvareni materijal ne prolazi kroz debelo crevo, veliki deo vode još nije apsorbovan. Zbog toga su stolice česte i veoma vodenaste. Stolica je vodenasta, a količina / učestalost varira u zavisnosti od pacijenta i lokacije stome u tankom crevu. Kod ileostome, stolica sadrži veliku količinu enzima (iz procesa varenja) i iritira kožu.

 

Kesa

Ileostoma nema mišićni sfinkter i zbog toga ne postoji kontrola stolice. Ukupna stolica se sada sakuplja u posebnu kesu (sistem za sakupljanje). Stoga se jedna kesa sa ugrađenim zatvaračem, koja se naziva ileostomska kesa, koristi za prikupljanje i odbacivanje stolice. Kesa treba da ostane trajno na otvoru.

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs