Posao

Generalno možete nastaviti svoj uobičajeni posao. Kao i kod svih ozbiljnih operacija, trebaće vam vremena da ponovo vratite snagu. Vreme oporavka će naravno odrediti vaš lekar.

Ako je vaša aktivnost povezana sa podizanjem ili povlačenjem tereta, trebalo bi da razgovarate o tome sa svojim lekarom.

Materijali Wellanda nisu vidljivi ispod odeće, besčujni su i nemaju miris, tako da stoma neće biti problem u vašem poslu.

 

Wellcare d.o.o.
Ignjata Joba 3, Voždovac, Beograd
Τel:  +381 114024 844

info@wellcare.rs